PRAVILNIKI
 
©olska pravila (veljajo od 1.10.2010)
Pravilnik o ¹olskem redu v srednjih ¹olah
Pravila ¹olske prehrane
Pravilnik o prilagoditvi ¹olskih obveznosti dijaku v srednji ¹oli
©olska pravila ocenjevanja znanja
Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih ¹olah
 
Splo¹na matura
Poklicna matura
Zaključni izpit v srednjem poklicnem izobra¾evanju
OBRAZCI
 
Tehnično poročilo PRA
Poročilo o praktičnem usposabljanju z delom v podjetjih - mehatronik
Poročilo o praktičnem usposabljanju z delom v podjetjih - računalnikar
Predloga za izdelavo poročila za 4. izpitno enoto
POVEZAVE
 
Obrazci na strani M©©